Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do konkursu "Świadomi zagrożenia - ogień w lesie a przyroda"

Czy chcesz być świadomy zagrożenia?

Jeżeli jesteś gimnazjalistą zainteresowanym realizacją pracy konkursowej - projektu edukacyjnego zapraszamy do udziału w Konkursie „Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda"!

Czekamy na grupy uczniów z gimnazjów z terenów wiejskich oraz wiejsko-miejskich z następujących województw: mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz łódzkiego.
Zbierzcie pięcioosobowy zespół i wspólnie zrealizujcie jeden z zaproponowanych  tematów w Konkursie „Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda".

Zapraszamy wszystkich, których interesują eksperymenty i badania.
Tych którzy:
mają potrzebę zrozumieć przyczyny i skutki za pomocą doświadczeń,
pragną obserwować przyrodę i zachodzące w niej procesy,
chcą pojąć interdyscyplinarność lasu,
preferują badania w terenie,
lubią lasy.

Jeśli potraficie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych lub chcecie się ich nauczyć, zapraszamy do realizacji pracy konkursowej - projektu edukacyjnego pod hasłem „ Świadomi zagrożenia – ogień w lesie a przyroda".

Nagrodami dla uczestników w ośmiu regionach są wyjazdy na zielone szkoły, gdzie przeżyjecie leśną przygodę. Będziecie mogli wymienić się doświadczeniami i zdobytą wiedzą z innymi rówieśnikami.

Gimnazja, których uczniowie zajmą miejsca od I do III zostaną nagrodzone sprzętem komputerowym.

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2012 roku.